Kurs i nye dansestiler!

posted in: Prioritert | 0

Flere timer å velge blant

Urban Contemporary og Samtidsdans/improvisasjon

Vi har gleden å kunne tilby flere timer og nye dansestiler fra oppstart av høstsemesteret 2020.
Det vil være flere klasser på forskjellige nivå og aldersgrupper.

Vår entustiastiske og dyktige danselærer Ragnhild Hagen vil ha disse klassene.

For mer informasjon om dag og tidspunk: Klikk her.
For å lese mere om hva dansestilene innebærer: Klikk her.

Har du spørsmål eller kommentarer kan de sendes til kontor@dansogballett.no