Indre Østfold dans og balletts eget dansekompani ble startet i 2018 etter påtrykk fra Selma som ønsket å vise fram skolens mangfold og elevenes dyktighet.

I januar 2022 ble Kompaniet komplementert med et Juniorkompani.

Kompaniene består av ballettskolens ivrigste og mest dedikerte elever og er i alderen fra 12 år og oppover. Man må danse minst 1-2 klasser pr uke i helst forskjellige dansestiler, fortrinnsvis i klassisk, jazz eller contemporary for å kunne bli tatt opp i kompaniet. Dette fordi man skal kunne opprettholde god kvalitet og progresjon på kompaniets medlemmer. Opptak baseres på observasjon av elever som viser progresjon og dedikasjon for dans. Invitasjon blir sendt disse elevene ved behov.

Ved opptak i kompaniene vil man starte som aspirant og bli tatt opp som ordinært medlem av kompaniet etter å ha vist god progresjon.

Vurdering for opptak i kompaniene gjøres av Selma. Kriteriene er at man har teknikken og utstrålingen som trengs for å kunne gjennomføre show med god kvalitet.

Kompaniet vil i tillegg til å bli brukt til show for fremvisning av skolens mangfold/kvalitet, være et springbrett for elever som ønsker å utdanne seg innenfor dans.

Det er obligatorisk oppmøte til trening og show når man blir medlem av kompaniet. Fravær må avtales med Selma.

Det forventes av kompaniets medlemmer meget god oppførsel og ryddighet. Man er et forbilde for andre elever ved skolen, og en representant for Indre Østfold Dans og Ballett ved oppdrag utenfor skolen.

Husk at du som kompanimedlem er skolens ansikt utad.

Regler for håndtering av kostymer. Se egen side her. (Kompanimedlemmer betaler ikke leie for kostymer ved oppdrag.)

Medlemmer av kompaniet må kunne tas bilder av, da kompaniet noen ganger opptrer på offentlige tilstelninger hvor det kan være aviser tilstede. Bildene vil også kunne bli brukt for å promotere skolen.