Tirsdag 3.mai
16.15-16.35 Hiphop 6-9 år nivå 1 Emily
16.35-16.55 Klassisk ballett 5-7 år Selma
16.55-17.15 Jazz fra 6 år Selma
17.15-17.45 Hiphop 10-13 år nivå 2 Emily
17.45-18.15 Klassisk ballett nivå 1 Selma
18.15-18.45 Jazz fra 9 år nivå 1 Selma
18.45-19.15 Klassisk ballett nivå 2-3 Selma
19.15-19.45 Tåspiss Selma
19.45-20.15 Jazz nivå 3 Selma
20.15-20.45 Jazz Avansert
20.45-21.45 Juniorkompani+Kompani
Onsdag 4.mai
16.15-16.45 Contemporary nivå 1 Selma
16.45-17.15 Contemporary nivå 2 Selma
17.15-17.45 Gutta Boys Peter
17.45-18.15 Hiphop voksne Peter
18.15-18.45 Afro Voksne Peter
18.45-19.15 Girlystyle nivå 1 Emma
19.15-19.45 Girlystyle nivå 2 Emma
19.45-20.15 Girlystyle nivå 3 Emma
20.15-20.45 Klassisk ballett nivå 2-3 Jenny
20.45-21.15 Contemporary nivå 3 Selma
Torsdag 5.mai
16.15-16.45 Jazz nivå 2 mandag Selma
16.45-17.15 Jazz nivå 2 Torsdag Selma
17.15-17.30 Barnedans 4-5 år Zofia
17.30-17.45 Barnedans 4-5 år Selma
Torsdag 5.mai
Oppmøte 17.30
Generalprøve 18.00
Fredag 6.mai
Oppmøte 17.00
Forestilling 18.00
Lørdag 7.mai
Oppmøte 12.00
Forestilling 13.00
Oppmøte 17.00
Forestillng 18.00
Søndag 8.mai

Oppmøte 12.00
Forestilling 13.00