1. Jazz 3
 2. Jazz fra 6 år/Barnedans m.Selma /Jazz fra 6 år/barnedans m.Zofia
 3. Contemporary 1
 4. Ballett nivå 2-3
 5. Ballett 5-7 år /Hiphop 6-9 år /ballett 5-7 år/ hiphop 6-9 år
 6. Afro Voksen
 7. Tåspiss
 8. Jazz 2 mandag
 9. Jazz avansert
 10. Girlystyle nivå 1
 11. Commercial Contemporary
 12. Hiphop nivå 2
 13. Jazz nivå 2 torsdag
 14. Kompani
 15. Jazz nivå 1
 16. Hiphop voksen
 17. Contemporary nivå 2
 18. Girlystyle nivå 3-4
 19. Ballett nivå 1
 20. Contemporary nivå 3
 21. Hiphop/break
 22. Kompani 

Blå = er med både fredag 18.00 og lørdag 18.00

Rød = er med både lørdag 14.00 og søndag 14.00

Grønn = er bare med lørdag 14.00

Oransje = er bare med søndag 14.00

Svart = er med på alle forestillinger