Retningslinjer for forestilling

For at alle skal få en så trygg og hyggelig forestilling som mulig, er det en del regler som overholdes:

NB! Disse reglene er avklart med Askimkulturhus og kommuneoverlegen i Indre Østfold kommune.

Generelt:
1. Syke personer skal ikke møte opp.
2. Hold avstand, minimum 1 meter.
3. Vaske hender ofte.
4. Vi anbefaler bruk av munnbind(Voksenperson).

Spesielt for forestilling:
5. Alle elever får tildelt en garderobe sammen med de som de trener sammen med.
6. Det er ikke tillatt å gå utenfor garderoben, unntatt når eleven skal på scenen eller toalettet.
7. Det er IKKE tillatt å gå i en annen garderobe enn den man er tildelt.
8. Det vil være en voksenperson tilstede i alle garderober, dette vil være en pedagog eller person tilknyttet skolen.
9. Foresatte har IKKE tilgang til garderobene.
10. Foresatte til de minste barna kan følge TIL tildelt garderobe, maks 1 foresatt per barn.
11. I alle garderober vil det være tilgang til håndvask og/eller antibac.
12. Alle skal vaske hender med såpe eller antibac før man går inn i en garderobe.
13. Det vil bli planlagt slik at grupper som skal av og grupper som skal på scenen ikke møter hverandre.
14. Det vil ikke være mulig å gå ut eller inn av salen når forestillingen har startet.

For at vi skal få lov til å gjennomføre forestilling er det viktig at alle følger disse reglene.
Følg også henvisninger fra personalet fra Askim Kulturhus og Indre Østfold dans og ballet.

Personer tilknyttet Indre Østfold dans og ballett vil benytte munnbind, noen også med logo på munnbindet.

Ta kontakt med disse hvis det er noe du lurer på.
Se ellers reglene for askimkulturhus.no